Почетна » Календар » Јули 2011
 

Православен календар Јули 2011

Православната литургиска година започнува на 1 септември.
Православен календар е календар кој се користи во православните цркви, а до почетокот на модерното време се користел и во државите каде мнозинството го сочинуваат православни христијани.


icon Септември - Гроздобер icon icon Јануари - Коложег icon icon Мај - Косар icon
icon Октомври - Листопад icon icon Февруари - Сечко icon icon Јуни - Жетвар icon
icon Ноември - Студен icon icon Март - Цутар icon icon Јули - Златец icon
icon Декември - Снежник icon icon Април - Тревен icon icon Август - Житар icon
Јули 31 ден - Златец
П 1 18
С 2 19

Н 3 20
П 4 21
В 5 22
С 6 23
Ч 7 24
П 8 25
С 9 26

Н 10 27
П 11 28
В 12 29
С 13 30
Ч 14 1
П 15 2
С 16 3

Н 17 4
П 18 5
В 19 6
С 20 7
Ч 21 8
П 22 9
С 23 10

Н 24 11
П 25 12
В 26 13
С 27 14
Ч 28 15
П 29 16
С 30 17

Н 31 18

Православниот календар се темели на Јулијанскиот календар, годината започнува на 01. 09. Покрај разликите во датумите и математичките, постојат и други разлики во однос на другите црковни календари, првенствено во одредувањето на одредени верски настани, особено Велигден и почитувањето на православните светители. Православни светители се слават секој ден од годината, при што им се доделува одреден ден на секоја светец (вообичаено на денот на смртта и страдањето).

Постојат разлики (мали) во календарот на различни православни цркви, во зависност од договорот, кои светители во таа афтокефална црква особено се почитуват.
icon