Почетна » Св. Константин и Елена » Црковна Служба
 

Црковна Служба - Распоред

Неделна Црковна Служба
Orthos: 08:00 h ...................... Божествена - Света Литургија: 09:00 h
(Веронаука: --:-- се изведува во Црквата)


Неделна Црковна Служба (Летен Период)
Orthos: 07:30 h ...................... Божествена - Света Литургија: 08:30 h
(Веронаука: --:-- се изведува во Црквата) 

Служба во текот на неделата
(Ве молиме проверете за услуги што ќе се празнуват)

Orthos: 08:00 h ...................... Божествена - Света Литургија: 09:00 h


Олтар „Св. Константин и Елена” Миравци

 

НАУКА И РЕЛИГИЈА
Научниците сметаат дека религијата е дел од човековата природа, и нашиот мозок е однапред „програмиран“ да верува во Господ. Докази за овие тврдења се изведени од студии изведени кај бебиња и деца кои покажуваат дека мозокот е програмиран да изврши себеспознавање дека умот е одделен од телото. Оваа дистинкција овозможува да веруваме во духовното, да создаваме имагинарни пријатели и да ги конципираме боговите, стои во статијата на „Њу сајантист“. Во други студии се сугерира дека нашиот ум е „опремен“ со преразвиено чувство за причина и последица, а што не поттикнува насекаде да гледаме некоја однапред определена цел и план, па дури и кога тие не постојат. Децата на возраст од седум или осум години веруваат дека карпите, реките и птиците се создадени со определена цел. Со овие две карактеристики на човековата природа наведуваат дека сме совршено програмирани да веруваме во Бога.

 

 

Church Service Schedule

Sunday Church Services
Orthos: 8:00 AM ......................... Divine Liturgy: 9:00 AM
(Sunday School: --:-- AM seated in the Church)


Sunday Church Services (Summer Hours)
Orthos: 7:30 AM ......................... Divine Liturgy: 8:30 AM
(Sunday School: --:-- AM seated in the Church) 

Weekday Services
(Please Check for Services that will be celebrated)


Orthos: 8:00AM ......................... Divine Liturgy: 9:00AM
icon